Zásady ochrany osobních údajů

1. ČLENOVÉ SKUPINY YD

Členové Skupiny YD, tedy zejména společnosti YD Capital a.s., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 086 70 994, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25363; YD Real Estate s.r.o., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 086 76 143, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 332054; YD Technologies s.r.o., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 086 76 356, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 114814; YD Financial Services s.r.o., se sídlem Studentská 819/5, 625 00 Brno, IČ 086 76 259, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 114813; YD Home s.r.o., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 089 39 934, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 333837; YD Invest s.r.o., se sídlem Studentská 819/5, 625 00 Brno, IČ 089 39 993, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 116172; YD Finance s.r.o., se sídlem Studentská 819/5, 625 00 Brno, IČ 089 40 011, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 116173; YD Facility Management s.r.o., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 10786902, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 348416; YD Real Estate Beta s.r.o., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 10787151, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 348421; YD Real Estate Gamma s.r.o., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 10788344, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 348484; YD Real Estate Delta s.r.o., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 10788468, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 348490; YD IT Labs s.r.o., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 10789774, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 348510; YD Green Tech s.r.o., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 10788522, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 348494; YD Help4you s.r.o., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 11645105, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 352302; Na Poříčí 17 s.r.o., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 06696104, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 287286; RESIDENCE ZAHRADNÍ MĚSTO s.r.o., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 07723245, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 306313; NOVÉ VILABYTY BUČOVICE a.s., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 29189411, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25694; Areál Slavkov s.r.o., se sídlem U Mlýna 1552, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 29313333, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 73555; Cihelna Slavkov s.r.o., se sídlem U Mlýna 1552, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 09541225, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 119499; Ovocný trh 11 s.r.o., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 09536922, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 337796; Domy pod Pálavou s.r.o., se sídlem č.p. 212, 692 01 Klentnice, IČ 07070284 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 105989; Penzion u vodopádu s.r.o., se sídlem Zengrova 2693/2, Židenice, 615 00 Brno, IČ 08969230 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 116466; ELDIS, s.r.o., se sídlem Auerswaldova 336/1, Zábrdovice, 614 00 Brno, IČ 48528765 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 10672; První česká energie a.s., se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 10899731 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26363; Neveřejně s.r.o., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 11718749 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 353441; YD Real Estate Alfa s.r.o., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 09257594, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 333388; YD Real Estate Finance a.s., se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 09458760, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 25638; Just Right Recruitment, se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 09458760, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 336497 (dále jen jako „Skupina YD“) jako správce osobních údajů uživatelů jejích webových stránek a především jejích klientů prostřednictvím tohoto textu informuje o rozsahu shromažďování osobních údajů, jejich zpracování a ochraně a o zásadách ochrany soukromí. Skupina YD chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás klíčové.

2. V JAKÉM ROZSAHU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Při využívání služeb našich dodavatelů a v rámci kontaktu s veřejností zpracováváme různé osobní údaje, jako jsou:

Naše webové stránky nevyužívají soubory cookies.

Osobní údaje, které zpracováváme, získáváme přímo od subjektů údajů.

Osobní údaje uchováváme výhradně na serverech společnosti nebo u našich důvěryhodných partnerů.

3. ZA JAKÝM ÚČELEM A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Skupina YD zpracovává vaše osobní údaje zejména za těmito účely:

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány zákonným a transparentním způsobem, a to pouze v rozsahu, který je přiměřený daným okolnostem a výhradně pro stanovený účel anebo pro zákonný a slučitelný účel, přičemž tyto zásady se aplikují na každý z uvedených účelů.

Zaručujeme, že v rámci našeho zpracování osobních údajů nedochází k jejich předání do třetích zemí, mimo území Evropské unie či do mezinárodních organizací.

Při zpracování osobních údajů neprovádíme automatizované individuální rozhodování ani profilování.

4. KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTUJEME

Skupina YD vaše osobní údaje poskytne pouze námi pověřeným zpracovatelům, kteří nám poskytují rozličné služby, např. účetní či daňové služby. Tito naši partneři v postavení zpracovatelů osobních údajů musí dodržovat povinnosti přísné důvěrnosti v souladu s příslušnými právními předpisy a/nebo se smlouvami, které jsme s nimi uzavřeli. Našimi zpracovateli jsou zejména osoby a společnosti, které pro nás zabezpečují provozování kamerových a bezpečnostních systémů, doručování produktů, servisní služby, právní služby, vymáhání pohledávek, poskytování technických a IT služeb a jiné poradenské a konzultační činnosti. Seznam příjemců včetně zpracovatelů je dostupný na vyžádání na mailu info@ydc.cz.

Dále Vaše údaje můžeme poskytnout jiným příjemcům, fyzickým i právnickým osobám, státním orgánům a jiným institucím, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k takovým informacím, jejich použití, uchování a zpřístupnění je přiměřeně nezbytné pro dodržení příslušného právního předpisu anebo vykonatelné žádosti státní správy, pro uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně prošetření jejich možného porušení, pro ochranu před poškozením práv, majetku anebo bezpečností naší společnosti, našich klientů či veřejnosti tak, jak to vyžadují anebo dovolují právní předpisy.

Vaše osobní údaje Skupiny YD poskytne vždy pouze v nezbytné míře pro naplnění účelu zpracování a pouze na základě odpovídajícího právního titulu zpracování. V zákonem stanovených případech může, resp. musí, některé osobní údaje předat např. orgánům činným v trestním řízení či jiným orgánům veřejné moci.

5. JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Vaše osobní údaje bude Skupina YD zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou příp. danou zákony, a to např. po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností např. zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty.

Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou za účelem vymáhání našich oprávněných zájmů, řešení našich případných vzájemných sporů a vynucování plnění našich dohod.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu po různě dlouhou dobu. Obecně platí, že osobní údaje uchováváme a využíváme po dobu:

6. JAKÁ MÁTE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že budete některé z výše uvedených práv chtít uplatnit, kontaktujte nás pomocí emailu na adresu info@ydc.cz. Na Vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce od jejich obdržení.

Dále můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je orgánem dohledu nad zpracováním osobních údajů.

7. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

Vyhrazujeme si právo provádět změny těchto zásad, avšak pouze v takovém rozsahu, kdy nedojde k omezení vašich práv z těchto zásad, případně k němu dojde pouze na základě vašeho výslovného souhlasu.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 12. 2019.